Yritysvastuu

Strateginen konsultointi ja johtaminen

Ota yhteyttä!

Tiesitkö, että vastuullisuus on myös tutkitusti taloudellisesti kannattavaa?

Monelle vastuullisuus on luonut uusia liiketoimintoja tai yrityksen tarjoama lisäarvo on saattanut avautua ihan uudella tavalla. Parhaat työntekijät edellyttävät, että toiminta on läpikotaisin vastuullista. Monet yritykset ovat parantaneet kannattavuuttaan sekä vähentäneet riskejään, ja toisten brändiarvo on kasvanut räjähdysmäisesti.

Edelläkävijät ymmärtävät, että liiketoiminnan haittoja tulee vähentää kunnianhimoisesti, mutta sen lisäksi pitää tarkastella kriittisesti, mitä liiketoiminta saa maailmassa aikaiseksi – onko se osa ongelmaa vai ratkaisua.

Tiesitkö, että erään selvityksen mukaan vastuullinen yritys saa 5-15 vuoden etumatkan kilpailijoihin?

WhyCon ydinosaamista on kokonaiskuvan luominen, asiakkaan strategisten valintojen tukeminen ja vaikuttavimpien käytännön keinojen tunnistaminen. Tämä on aidon vastuullisuuden kriittinen perusta. WhyCo on myös tukena vastuullisuustyön koordinoinnissa.

Erään asiakasyrityksen toimitusjohtajan sanoin, ”Michaelan kyky hahmottaa nopeasti liiketoiminnan kokonaiskuva ja haastaa sopivalla tavalla uuden äärellä on vaikuttavaa. Hänen neuvonsa ovat olleet meille korvaamattomia vastuullisuuden edistämisessä.

WhyCo on apunasi, kun rakennat vastuullista ja kestävää menestystä. Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä

Esimerkkejä palveluista

Johdon sparraus

Mitä vastuullisuus tarkoittaa ja miksi se on tärkeää?

Johdon sparraus on puolen päivän inspiroiva workshop, jossa WhyCon johdolla keskustellaan siitä, mitä vastuullisuus tarkoittaa ja miksi se on tärkeää.

Vastuullisuus ei välttämättä ole kaikille selvää – ei oikein tiedetä, mitä vastuullisuus tarkoittaa liiketoiminnassa ja miten se liittyy liiketoiminnan menestykseen. Se voi myös tarkoittaa eri asioita eri ihmisille.

Sparrauksessa johdon jäsenet pääsevät tiedollisesti samalle viivalle ja he saavat paremman tuntuman siihen, mitä vastuullisuus tarkoittaa juuri heidän yrityksessään.

Sessio haastaa miettimään, miten yritys voisi viedä sekä yritystä että yhteiskuntaa eteenpäin siten, että intressit ovat linjassa ja kumpikin voittaa, kun asioita tehdään oikein.

Johdon sparraussessiossa käydään läpi seuraavia asioita.

  • Mitä vastuullisuus liiketoiminnassa tarkoittaa?
  • Miltä se näyttää käytännössä? Yritysesimerkit.
  • Miksi vastuullinen liiketoiminta on tärkeää?
  • Minkälaisia hyötyjä yritysvastuu tarjoaa?
  • Miten vastuullisuus toteutetaan?
  • Alustava keskustelu siitä, mikä on juuri teidän yrityksessänne olennaista.

Johdon sparraus on puolen päivän workshop, jossa WhyCon esittelyn pohjalta käydään interaktiivinen keskustelu vastuullisesta liiketoiminnasta ja yritysvastuun roolista kyseisessä yrityksessä.

Tämä on käytännönläheinen aivoriihi, joka herättelee johdon jäsenet miettimään, miten liiketoimintaa voitaisiin parantaa vastuullisuuden näkökulmasta.

Keskustelun jälkeen on hyvä pohja siirtyä vastuullisuuskartoitukseen (lue lisää alta).

Pyydä lisätietoja