Tiesitkö, että kestävä ja vastuullinen liiketoiminta tarjoaa valtavasti hyödyntämättömiä mahdollisuuksia kehittää uutta kannattavaa liiketoimintaa? Tiesitkö, että maailmalla näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen on jo täydessä vauhdissa? Kestävä kehitys on liiketoiminnan tulevaisuuden moottori.

Suomalaiset yritykset uhkaavat jäädä jälkeen tässä kehityksessä. Nyt pitäisi nopeasti ryhtyä toden teolla sisällyttämään kestävä kehitys yritysten strategioihin ja vahvistamaan liiketoiminnan vastuullista perustaa.

Kesän aikana tuli kahlattua läpi The Business & Sustainable Development Commissionin raportti Better Business Better World. Tämän komission tarkoituksena on osoittaa se valtava liiketoimintapotentiaali, jonka kestävä ja osallistava talous tarjoaa kaikille maailman yrityksille. Hankkeen tukijoihin kuuluvat mm. monet vaikutusvaltaiset yritysjohtajat, joiden joukossa on esim. Unileverin Paul Polman, Yaran Svein Tore Holsether, Grundfosin Mads Nipper, JP Morganin Daniel Pinto ja Marsin Grant Reid. Tällainen taustajoukko on paras mahdollinen osoitus siitä, että tätä komissiota kannattaa jokaisen kuunnella. Jos siis olet kiinnostunut tekemään hyvää ja kannattavaa liiketoimintaa ja rakentamaan kestävän pohjan yrityksesi menestykselle.

Hukataanko Suomessa mahdollisuuksia?

Viesti kestävän kehityksen ja vastuullisuuden tarjoamista mahdollisuuksista on minusta ollut hyvin näkyvä jo pitkään. Mutta miksi kuitenkin tuntuu siltä, että ainakaan Suomessa tämä vahva viesti ei ole vielä mennyt riittävän hyvin perille, etenkään pk-kentässä?

Onhan meillä toki jo menestyviä yrityksiä, joiden liiketoiminta perustuu yhteiskunnalliseen vastuullisuuteen ja monella kestävä kehitys on jo liiketoiminnan ytimessä. Yksi hyvä esimerkki on Heltti, joka on perustettu ravistamaan perinteistä työterveyshuoltoa. Se kasvaa hurjaa vauhtia liiketoiminnallaan, jonka ansainta perustuu mahdollisimman terveisiin ihmisiin.

Toinen esimerkki vastuullisuutta rohkeasti korostavasta yrityksestä on Kotipizza. Sen missio on tehdä maailmasta parempi paikka pizza kerrallaan tarjoamalla puhtaasti, turvallisesti ja vastuullisesti tuotettua ruokaa.

Paljon mahdollisuuksia on kuitenkin täällä vielä hyödyntämättä ja aivan liian monet yritykset ovat minusta valitettavasti jääneet vanhoihin kestämättömiin liiketoimintamalleihin ja uskallusta uudistua tuntuu olevan liian vähän.

Peräänkuulutan siis enemmän liiketoimintaa, joka rakennetaan vastuullisen tarkoituksen pohjalle, tekemään suoraan businesta vastuullisuudesta. Ja vielä siten, että tarkoitus johtaa toimintaa, eivät numerot. Joku viisas taisi joskus sanoa, että anna tarkoituksesi johtaa, niin numerot kyllä seuraavat perässä. Maailmalta löytyy myös tutkimuksia, joiden mukaan sellaiset yritykset menestyvät usein taloudellisesti paremmin, joiden toimintaa ohjaa suurempi tarkoitus.

Yhteiskuntaa edistävä liiketoiminta kannattavan kasvun ajuriksi

Kannustan tutustumaan Better Business Better World -raporttiin huolella. Täältä saa hyviä malleja kehittää liiketoimintaa, joka parantaa maailmaa, vie yhteiskuntaa eteenpäin ja on taloudellisesti kannattavaa.

Muutoksen ytimessä ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Nämä tavoitteet kuvaavat maailman suurimpia ratkaisemattomia haasteita, mutta tarjoavat myös loputtomia liiketoimintamahdollisuuksia. Digitalisaatio on usein tärkeä mahdollistaja haasteita ratkottaessa. Tavoitteiden tarkoitus on tarjota yrityksille varteenotettava malli pitkän aikavälin kannattavaan kasvuun, vahvistaen samalla yhteiskunnan ennustettavuutta, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja ympäristön tilaa.

Kestävä kehitys tarjoaa jokaiselle jotakin ja antaa monia ideoita siitä, miten omaa liiketoimintaa voi kasvattaa menestyksekkäästi ja samalla viedä kestävämpään ja vastuullisempaan suuntaan.

”First movers will have a 5 to 15 year advantage.”

Näiden tavoitteiden edistäminen tulee Business & Sustainable Development -komission mukaan parantamaan kaikkien vaurautta vuoteen 2030 mennessä. Komission laskelmien mukaan hyödyntämätön liiketoimintapotentiaali on vähintään 13 biljoonaa dollaria.

Samalla edistykselliset yritykset parantavat omia näkymiään ja menestyvät paremmin kuin ne, jotka jumittavat eilispäivän taloudellisessa pelissä. Kyse on siis mitä suurimmassa määrin taloudellisesta tuotosta, ei vain liiketoiminnan vastuullisuudesta. Täältä voit lukea lisää siitä, miten vastuullinen liiketoiminta kannattaa taloudellisesti.

Vastuullisuus on kestävän liiketoiminnan onnistumisen edellytys

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden lisäksi liiketoiminnan vastuullisuus on isossa roolissa yhteiskunnan haasteita ratkottaessa. Komission raportissa muistutetaan, että yksi merkittävä ongelma taloudessamme on se, että luottamus yrityksiä kohtaan on pahasti rapistunut. Ihmiset kokevat yhä enenevässä määrin, että yritykset ovat juurettomia ja irrallaan ihmisten tavallisesta elämästä ja yhteiskunnasta. Tiesitkö esimerkiksi, että ihmisten luottamus yritysten toimitusjohtajia kohtaan on laskenut maailmanlaajuisesti alemmalle tasolle kuin koskaan aikaisemmin?

Poliittinen liikehdintä ja keskiluokan laaja pettymys sekä epäluottamus yrityksiä kohtaan on yksi iso megatrendi, joka vaikuttaa yrityksiin. Ne jotka ymmärtävät tämän, voivat kääntää sen edukseen ja samalla vaikuttaa siihen, että ihmisten luottamus palautuu.

Toisena merkittävä trendinä on kuluttajien jatkuvasti kasvavat vaatimukset vastuullisesta liiketoiminnasta. Siitä voit lukea lisää täältä.

Komissio korostaakin, että vastuullisuus on kestävän liiketoiminnan ytimessä ja sen onnistumisen edellytys. Yrityksiin kohdistuva paine osoittaa olevansa yhteiskunnallisesti vastuullisia kasvaa koko ajan. On näytettävä mm., että liiketoiminta tuottaa hyötyjä yhteiskunnalle, työ on asianmukaisesti organisoitu koko tuotantoketjussa ja päätöksenteko huomioi yleisesti hyväksytyt ympäristö- ja sosiaaliset standardit. Pitää siis osoittaa, että yritys toimii tasaveroisena yhteiskunnallisena kumppanina rakennettaessa maailmasta paremmaksi.

Jähmetytkö vai toimitko?

Maailman ongelmien ja ilmastonmuutoksen uhkien alla voi passiivisesti alistua tai ajatella, ettei tämä kuulu minulle. Tai ehkä ajattelet, ettei vastuullisuuspanostuksilla kuitenkaan ole mitään merkitystä ja ne vain asettavat rajoitteita liiketoiminnan harjoittamiselle. Monet ajattelevat myös, että yritysvastuu lisää entisestään jo raskasta hallinnollista taakkaa, tuomatta riittävästi lisäarvoa. Jotkut yritykset taas viestivät, että heidän liiketoimintansa on sekä vastuullista että kestävää, mutta lähempi tarkastelu paljastaa, että se onkin enemmän pintaa kuin todellista tekemistä. Kestäviä arvoja ei siis lopulta olekaan integroitu strategiaan ja päätöksentekoon.

Mutta asiaan voi ottaa myös positiivisen lähestymistavan ja lähteä hakemaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia vastuullisuudesta. Katso esim. Unileverin esimerkkiä, jossa he määrätietoisesti muokkaavat tuotteitaan sustainable living brands -konseptin alle. Nämä tuotteet tuovat jo 60% Unileverin kasvusta ja ne kasvavat yli 50% nopeammin kuin muut yhtiön tuotteet. Unilever myös määrittelee toimintansa tarkoituksen vastuullisesti: ”We’ve built a strategy to help us achieve our purpose of making sustainable living commonplace.” Raportissa esitetään lisää hyviä esimerkkejä.

Saadakseen parhaimmat taloudelliset hyödyt vastuullisuudesta, se pitää yrityksessä rakentaa kahdesta asiasta.

1. Tee vastuullisuudesta liiketoimintaa ja anna vastuullisen tarkoituksen ohjata. Se vie vastuullisuuden liiketoiminnan ytimeen ja päätöksentekoon.

2. Johda liiketoimintaa vastuullisesti ja huomioi toiminnan vaikutukset ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan. Tämä muodostaa toiminnan kivijalan ja rakentaa sen luottamuksen, jonka yritys tarvitsee menestyäkseen.

Jos kiinnostuit tästä, kerron mielelläni lisää siitä, miten voimme yhdessä miettiä, mikä olisi juuri sinun yrityksesi kohdalla kannattavaa ja vastuullista liiketoimintaa. Yhteystiedot löydät täältä.

Myös yrityksillä on velvollisuus ottaa vastuu yhteiskunnan kehityksestä ja maailman tilasta

The Business & Sustainable Development -komissio korostaa, että myös yritysten on otettava liiketoiminnassaan uusi suunta ja talousjärjestelmämme on ohjattava osallistavampiin ja kestävämpiin toimintamalleihin.

”Business leaders need to strike out in new directions to embrace more sustainable and inclusive economic models.”

Yhteiskuntamme ei tarvitse pelkästään matalahiilisiä tai ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja suojelemaan maapallon kantokykyä – meidän on kestävän liiketoiminnan avulla osattava ratkaista myös muita maailman ongelmia, kuten köyhyys, eriarvoisuus ja taloudellisten toimintamahdollisuuksien puute.

Kotimaassakin meillä on omat haasteemme, kuten esimerkiksi ikääntyvä väestö, julkisen talouden kestävyys ja nuorten syrjäytyminen. Kestävä kehitys on näiden kaikkien ytimessä. Nämä haasteet uhkaavat meitä kaikkia ja ne vaativat sekä yritysten, valtiovallan että kansalaisyhteiskunnan täyttä panosta. Muuten niitä ei voida mitenkään ratkaista.

Kummassa porukassa haluat olla?

Valinta on sinun. Voit jäädä vanhoihin rakenteisiin, jolloin elämä jatkuu ”business as usual” ja maailman ongelmat vyöryvät jossain vaiheessa päälle. Tai sitten voit olla niiden edelläkävijöiden joukossa, jotka lähtevät tekemään tästä hyvää liiketoimintaa ja pohjustamaan tulevien vuosien menestystä. Samalla rakennamme parempaa yhteiskuntaa ja valoisampaa tulevaisuutta meille kaikille.

#kestävä kehitys