Vastuullisuus liiketoiminnassa on kiihtyvään tahtiin kasvava trendi ja siitä puhutaan innokkaasti monella eri foorumilla. Mediassa on harva se päivä kirjoituksia aiheesta. Useimmat yritysjohtajat eivät enää selviä ilman keskustelua yrityksensä vastuullisuudesta. Mutta onko se vain merkityksetöntä hömppää vai hyvän liiketoiminnan ajuri? Laaja tutkimus vastuullisesta liiketoiminnasta on nyt julkaistu!

Harvard Business Review kirjoitti joulukuussa siitä, miten käsitys kestävästä liiketoiminnasta kehittyy erittäin nopeasti. Teema kattaa nyt laajasti yrityksen kyvyn hallita sekä ympäristöllisiä että monitahoisia sosiaalisia haasteita. Yrityksillä on oltava kanta lukuisiin liiketoiminnalle uusiin asioihin – hiilijalanjäljestä ja ihmisoikeuksista pakolaiskriisiin ja moneen muuhun. Lehti totesi myös, että vuosi 2017 menee historiaan siitä, että isot sijoittajat heräsivät kestävän kehityksen hyötyihin. Esimerkiksi BlackRockin toimitusjohtaja Larry Flink kehotti yritysjohtajia fokusoimaan pitkäjänteiseen arvonluontiin.

Cone Communications toteaa vuoden 2017 vastuullisuusselvityksessään, että ”2017 will be remembered as the year that corporate social responsibility (CSR) was redefined. Although CSR will always be grounded in business operations – from water conservation to supply chain transparency – recently, the stakes have gotten a lot higher. Companies must now share not only what they stand for, but what they stand up for.” Valtaosa haastatelluista toivoo, että yritykset ottavat tehtäväkseen ajaa sosiaalista ja ympäristöllistä muutosta ja ottavat kantaa sosiaalisiin epäkohtiin. Esimerkiksi 87% vastaajista kertoo ostavansa tuotteen, jos yritys ajaa hänelle tärkeää asiaa. Vastaavia tuloksia on saatu suomalaisista tutkimuksista.

Mitä vastuullisuus sitten tarkoittaa?

Vastuullisuus on teemana monelle edelleen hämärän peitossa ja useimmat kamppailevat vielä ymmärtääkseen, mitä se lopulta tarkoittaa käytännössä. Monella taitaa myös olla vaikeuksia saada otetta siitä, miksi yrityksen vastuullisuus on tärkeää.

Yritysvastuu onkin erittäin monitahoinen asia, joten en ihmettele yhtään, että se aiheuttaa hämmennystä. Aihe muuttaa sitä paitsi muotoaan jatkuvasti ja maali liikkuu koko ajan.

Nyt tarjoan konkreettista apua tähän tuskaan.

Laaja tutkimus vastuullisesta liiketoiminnasta ja sen kannattavuudesta on nyt julkaistu!

Olen osana vastuullisen liiketoiminnan jatko-opintojani Aalto Executive Educationissa tehnyt laajan selvityksen siitä, mitä vastuullisuus liiketoiminnassa tarkoittaa. Selvitys keskittyy ennen kaikkea kuvaamaan, miksi yritysvastuu on tärkeää ja mitä hyötyä siitä on yritykselle.

Selvityksen ytimessä ovat ne noin 40 haastattelua, jotka olen viimeisen puolen vuoden aikana tehnyt erilaisten ja erikokoisten yritysten, sijoittajien ja muiden toimijoiden kanssa. Haastattelut avaavat sitä, miten vastuullisuus ilmenee erilaisissa liiketoiminnoissa ja miten se rakentaa menestystä suomalaisissa ja kansainvälisissä yrityksissä.

Lista selvityksessä esitetyistä haastatteluista avautuu tämän linkin takaa. Kiitokset vielä kerran kaikille haastatelluille! Jokaisella teistä oli jotain annettavaa ja aina tuli vastaan uusia näkökulmia. Ilman teitä tämä työ olisi ollut paljon tylsempi ja useat mielenkiintoiset näkökulmat olisivat jääneet pois. Monipuoliset keskustelumme kehittivät omaa ajatteluani valtavasti. Kiitos myös ohjaajalleni Aija Bärlundille!

Koska uskon maailman menevän eteenpäin avoimella dialogilla, julkaisen tutkimukseni kaikkien luettavaksi. Jos haluat oman kopion, lähetä minulle sähköpostia osoitteeseen michaela.ramm-schmidt@whyco.fi.

Esittelen myös mielelläni julkaisuani esimerkiksi johtoryhmille ja erilaisissa tilaisuuksissa. Soita ja varaa aika (puh. 040 525 0509)! Voit myös lukea yritykseni palveluista lisää ja tutustua minuun paremmin näillä sivuilla.

Miksi?

Kuljin kesäkuussa 2002 Oslon kaduilla yksin erään seminaarin jälkeen ja törmäsin ihan sattumalta Yann Arthus-Bertrandin valokuvanäyttelyyn ”Earth from the Air”. Näyttelyssä oli esillä ilmakuvia eri puolilta maapalloa, sekä kaunista luontoa että ihmisen pilaamia alueita. Valokuvat antoivat vahvan viestin siitä maailmasta, jossa elämme. Maailma, jossa väestö lisääntyy, biodiversiteetti heikkenee, maaperä ja meret pilaantuvat, ilmaston-muutos ravistelee, puhdas vesi loppuu ja globaali eriarvoisuus jyllää. Kuitenkin tämä sama maailma on täynnä kauneutta ja ihmeitä ja se on kotimme.

Tämä näyttely pysäytti ja ymmärrys maapallon vakavasta tilasta pyöri mielessäni. Siitä lähtien olen kokenut, että minun on tehtävä jotain kestävämmän maailman puolesta ja olen aina hakenut työstäni sellaista merkitystä ja näkökulmaa, jonka olen voinut kytkeä tähän. Ymmärrys siitä, että olemme ajamassa itsemme ja maapallon seinään, on johtanut tarpeeseen toimia.

Olen urani aikana saanut mahdollisuuden tutustua lukuisiin erilaisiin yrityksiin ja toimialoihin. Olen paljon pohtinut sitä, minkälainen on hyvin hoidettu ja kestävää liiketoimintaa harjoittava vastuullinen yritys. Ja miksi on tärkeää, että liiketoiminta on vastuullista ja johtaminen kestävää?

Tästä syytä valitsin juuri tämän teeman opintojeni lopputyölle. Toivon, että julkaisuni tarjoaa uusia näkökulmia ja mahdollisimman konkreettisesti kertoo juuri sinulle, miksi yrityksen kannattaisi kiinnostua tästä teemasta. Vastuullinen toiminta ja sen tarjoamat mahdollisuudet eivät myöskään rajoitu vain yrityksiin, vaan se koskee aivan kaikkia yhteiskunnan jäseniä. Samat periaatteet soveltuva siis myös esimerkiksi julkisen sektorin toimijoihin, politiikkaan ja järjestöihin.

Poimintoja julkaisustani – lukeminen kannattaa aina

Tutkimus kuvaa yhteyttä menestyksekkään liiketoiminnan ja vastuullisuuden välillä. Miten vastuullisuus liiketoiminnassa vaikuttaa liiketoimintamahdollisuuksiin ja taloudelliseen tulokseen? Tavoitteena on tarjota erilaisille ja erikokoisille yrityksille toimialasta riippumatta inspiraatiota, ideoita, hyviä esimerkkejä ja uusia ajatuksia vastuullisesta liiketoiminnasta. Tarkoituksena on myös herättää keskustelua yritysten roolista yhteiskunnassa ja vastuullisuuden merkityksestä liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa.

Julkaisun pääroolin kantavat haastatellut organisaatiot ja ihmiset. Pyrin valitsemaan haastatteluihin mahdollisimman monipuolisesti erilaisia ja erikokoisia yrityksiä eri toimialoilta, sijoittajia sekä hallitustyöskentelyn asiantuntijoita. Haastattelemani henkilöt kertovat, miten he rakentavat menestystä vastuullisuudella ja millä keinoilla onnistuu.

Raportti käy myös läpi tutkimuksia ja muita selvityksiä, joissa on käsitelty vastuullisuuden ja liiketoiminnan menestyksen välistä yhteyttä.

Miten onnistut?

Liiketoiminnan vastuullisuutta rakennettaessa on tärkeää tarkastella asiaa liiketoiminnan lähtökohdista ja ymmärtää, mitä vastuullisuus tarkoittaa juuri tälle yritykselle ja miksi se on yritykselle tärkeää. Väärä tai liian kapea lähestymistapa voi ajaa hyödyttömään ja hallinnollisesti raskaaseen sustishumppaan, jossa vastuullisuus on liiketoiminnasta irrallista sanahelinää ja hyödytkin jäävät saamatta.

Vastuullisen liiketoiminnan todellisen sisällön sisäistänyt yritys on oivaltanut, että vastuullisuus tuo uusia näkökulmia liiketoimintaan ja tarjoaa loistavia mahdollisuuksia kasvattaa yritystä kestävästi ja parantaa tulosta. Yhä useamman yrityksen kohdalla vastuullisuus on myös koko liiketoiminnan perusedellytys.

Miksi vastuullisuus kannattaa?

Vastuullisen liiketoiminnan hyödyt vaihtelevat yrityksittäin, mutta tärkeimmäksi hyödyksi nousee hyvien työntekijöiden rekrytoinnin helpottuminen ja työntekijöiden sitoutumisen vahvistuminen. Vastuullisuus tarjoaa myös mahdollisuuksia positioida itseään markkinoilla toisin, se antaa etumatkaa suhteessa kilpailijoihin ja tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Muita tärkeitä syitä panostaa vastuullisuuteen ovat asiakkaiden esittämät vaatimukset sekä brändiarvon ja maineen parantaminen. Se on lisäksi tärkeä riskienhallinnan keino. Sijoittajat ajavat yrityksiä vastuullisempaan liiketoimintaan, koska sen katsotaan mm. kasvattavan yrityksen arvoa ja parantavan sijoitustuottoja.

Vastuullisuus ei ole kaavamaista päätöksenteko, arvot ja johtaminen keskiössä

Vastuullisuus näyttäytyy eri yrityksissä eri tavalla, eikä asiaa voi lähestyä kaavamaisesti. Lähestymistapa vastuullisuuteen vaihtelee siis yrityksittäin. Hyötyjen, vaikuttavuuden ja uskottavuuden näkökulmasta on kuitenkin keskeistä, että vastuullisuus lähtee yrityksen liiketoiminnasta. Toteutuksessa tärkeintä on viedä vastuullisuus aidosti päätöksentekopöytiin, arvoihin ja johtamiseen.

Asioiden tulee myös olla tasapainossa taloudellisten realiteettien kanssa. Tämä ei kuitenkaan ole nollasummapeliä – hyvä tulos ja vastuullisuus kulkevat käsi kädessä. Kyse on ennen kaikkea näkökulmista, asenteista ja halusta rakentaa liiketoimintaa vastuullisesti, koska se on oikein.

Vastuullinen ja kestävä liiketoiminta rakentuu aidoimmillaan kahdesta yhtä tärkeästä elementistä, jotka tukevat toisiaan.

1. Vastuullisen liiketoiminnan ytimessä on yrityksen vastuullinen tarkoitus ja tehtävä. Yrityksen päätehtävä kytkeytyy silloin ympäröivään yhteiskuntaan ja se ratkaisee jotakin ongelmaa tai täyttää jotakin tarvetta, joka maailmalla on.

2. Sen lisäksi kaikkia yrityksen perustoimintoja tulee johtaa vastuullisesti ja toiminnan vaikutukset ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan tulee huomioida. Tämä rakentaa sen luottamuksen, jonka yritys tarvitsee menestyäkseen.

Kun nämä osatekijät ovat kunnossa, vie liiketoiminta sekä yritystä että yhteiskuntaa eteenpäin, koska intressit ovat linjassa ja kumpikin voittaa, kun asioita tehdään oikein.

Vastuullisuuden vahvistaminen liiketoiminnassa on matka. Kehittyminen on jatkuvaa ja kyse on kulttuurin muutoksesta. Välillä tulee epäonnistumisia eikä kaikki ole heti valmista. Tärkeää on kuitenkin, että yrityksellä on halu toimia vastuullisesti, sitä pohditaan riittävän syvällisesti ja työtä tehdään määrätietoisesti.

Tästä kaikesta ja paljon muusta kerron lisää julkaisussani! Voit myös lukea kymmenistä käytännön esimerkeistä.
Jos haluat oman kopion, lähetä minulle sähköpostia osoitteeseen michaela.ramm-schmidt@whyco.fi. Tai soita ja esimerkiksi varaa aika julkaisun esittelylle (040 525 0509)!

#vastuullisen liiketoiminnan tutkimus