Sain mahdollisuuden haastatella Fortumin Pekka Lundmarkia käynnissä olevaan tutkimukseeni vastuullisen liiketoiminnan taloudellisesta kannattavuudesta. Kävimme erittäin mielenkiintoisen keskustelun siitä, miten kestävyys ja vastuullisuus voivat olla liiketoiminnan moottori. Kestävä yritystoiminta kannattaa!

Pekka Lundmark teki minuun suuren vaikutuksen yritysjohtajana jo useampi vuosi sitten toimiessaan Konecranesin toimitusjohtajana. Muistan erityisesti erään inspiroivan puheen, jonka hän piti asuttuaan jonkun aikaa Singaporessa perheensä kanssa. Hän kertoi siitä, kuinka hän on nyt ymmärtänyt ympäristöongelmien massiiviset mittasuhteet. Hänen vahva viestinsä jo silloin oli, että apuun tarvitaan nimenomaan yrityksiä ja tämä tarjoaa valtavasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös suomalaisille yrityksille.

Yritykset vahvasti mukaan kestävän kehityksen talkoisiin

Keskustelumme tänään oli myös erittäin inspiroiva. Se vahvisti jälleen uskoani siihen, että yhä useampi yritys vakuuttuu kestävän ja vastuullisen yritystoiminnan tuomista hyödyistä. Uskon vahvasti ja toivon, että yritys toisensa jälkeen päättää rakentaa liiketoimintansa kestäville arvoille. Kestävän kehityksen haasteet ovat niin massiivisia, että niiden ratkomiseen on aivan välttämätöntä saada yritykset mukaan. Julkisin varoin näitä asioita ei pystytä yksin selvittämään. Tehokkaan toiminnan varmistamiseksi ja julkisen talouden kestävyyden takia pidän myös keskeisenä, että yksityiset yritykset ovat uusien ratkaisujen keskiössä.

Poliittisten päättäjien tärkeimmäksi tehtäväksi jää oikean sääntely-ympäristön varmistaminen ja turhien regulaatioesteiden poistaminen markkinoilta. Fortum puhuu mm. siitä, että päästökauppajärjestelmä pitäisi saada toimimaan paremmin. Nykyinen järjestelmä ei Fortumin mukaan tarjoa riittäviä kannustimia vähäpäästöisiin investointeihin energiasektorilla.

Helsingin Sanomat kirjoitti tänään toisesta remonttia kaipaavasta sääntelystä. Artikkeli kertoi yrityksestä nimeltä Recci, joka tekee liiketoimintaa tekstiilijätteiden kierrätyksellä. Yrityksen toimitusjohtaja Juha-Matti Kyykkänen kuvaa, miten Suomen jätelaki tehokkaasti blokkaa monet kierrätysideat.

Kestävä kehitys missioksi

Fortum on Lundmarkin johdolla uudistanut strategiansa, visionsa ja missionsa viime vuonna. Kestävä kehitys on strategian ytimessä ja Fortum tekee määrätietoisesti töitä puhtaamman maailman puolesta.

Fortum kertoo kotisivuillaan uskovansa, että energiajärjestelmä on uudistettava olennaisesti vähäpäästöisemäksi, resurssitehokkaammaksi ja uusiutuvaan energiaan perustuvan sähköntuotannon osuutta siinä on kasvatettava. Yhtiö panostaa lähivuosina vahvasti aurinko- ja tuulivoimaan ja kehittää uusia kestäviä ratkaisuja kaupungeille. Lisäksi Fortum kehittää uusia tuotteita ja palveluja, joiden avulla asiakkaat voivat pienentää hiilidioksidijalanjälkeään. Yhtiö rakentaa uusia energialiiketoimintoja, joilla tulisi olemaan merkittävä osa tulevaisuuden kestävässä energiajärjestelmässä. Fortum kertoo, että tämä strategia on valittu siksi, että se on yhteiskunnan, asiakkaiden ja omistajien kannalta oikein.

Fortumin vakuuttavasta ja vaikuttavasta työstä voit lukea lisää täältä.

Fortumin valitsema tie rakentaa liiketoimintansa menestys edustaa sitä, mitä itse pidän aivan keskeisenä vastuullisessa ja kestävässä liiketoiminnassa. Tuomalla kestävät arvot yhtiön strategiaan ja kiinnittämällä yhtiön tehtävä isompaan tarkoitukseen integroidaan vastuullisuus liiketoimintaan ja päätöksentekoon. Näin liiketoiminnan vaikuttavuus kasvaa ja yhtiö voi toiminnallaan muokata maailmaa paremmaksi ja viedä yhteiskuntaa eteenpäin. Kestävä yritystoiminta on tulevaisuutta.

Muutoksen läpivienti vaatii kuitenkin sekä erittäin hyvää viestintää että sen osoittamista, että yritys on tosissaan. Sekä asiakkaat, yritykset että muu yhteiskunta huomaavat ennen pitkää, jos vastuullisuus on vain pintakiiltoa tai se esiintyy vain juhlapuheissa. Tärkeää on myös rakentaa yrityksen uskottavuus ja vahvistaa sidosryhmien luottamusta yhtiöön huolehtimalla siitä, että yhtiön kaikki perustoiminnot toteutetaan vastuullisesti. Tämä koskee esimerkiksi henkilöstöhallintoa, ympäristövastuita, toimitusketjuja, taloutta ja monia muita yrityksen funktioita. On myös varottava sitä, että vastuullisuustyössä ei rakenneta turhaa raportointia tai raskaita prosesseja, koska silloin hienot aikomukset voivat kääntyä itseään vastaan.

Vastuullisen liiketoiminnan porkkanat

Toivoisin, että Fortumin esimerkki kannustaa muitakin isoja ja pieniä yrityksiä rakentamaan vastuullisuudesta kestävää liiketoimintaa ja tulevaisuuden menestystä. Vastuullinen ja kestävä liiketoiminta tuo mukanaan lukuisia hyötyjä ja vahvistaa yhtiön menestystä.

Kestävän kehityksen vieminen liiketoimintaan on tapa huolehtia omista toimintaedellytyksistä jatkossa. Ei ole varmaan enää yhtään toimialaa, joka olisi suojassa markkinoiden muutokselta. Silloin on entistä tärkeämpää hakea ennakoivasti uusia markkinoita ennen kuin toimintaympäristö tai esimerkiksi uusi sääntely pakottaa siihen. Edelläkävijän etuna on lisäksi mahdollisuus rauhassa asemoida itsensä markkinoilla ja määritellä alan standardit. Kestävyys ja vastuullisuus tarjoavat myös rajattomia mahdollisuuksia kehittää uutta liiketoimintaa ja hakea uutta suuntaa nykyiselle. Siitä voit lukea lisää esimerkiksi täältä.

Sekä kuluttajien että yritysasiakkaiden vaatimukset kestävyydestä ja vastuullisuudesta kasvavat jatkuvasti. Monella toimialalla ei yksinkertaisesti pysty enää pitämään nykyisiä asiakkaitaan taikka kasvamaan, elleivät myytävät tuotteet ja palvelut täytä vakiintuneita kestävyyskriteerejä. Kuluttajien kasvavista vaatimuksista voit lukea lisää esimerkiksi täältä.

Kestävä ja vastuullinen yritystoiminta on myös erittäin tärkeä rekrytoinnin työkalu. On jo monia hyvä työntekijöitä, jotka eivät yksinkertaisesti suostu tekemään sellaisessa yrityksessä töitä, jonka liiketoiminta ei ole kestävällä pohjalla. Kestävät arvot ja vastuullisuus vahvistavat myös työn merkityksellisyyttä, mikä parantaa työntekijän sitoutumista ja panostusta yritykseen. Työntekijöiden motivoinnista työn merkityksen kautta voit lukea lisää esimerkiksi täältä.

Vastuullisuus ja kestävä yritystoiminta tuovat äärettömiä mahdollisuuksia kasvaa kannattavasti ja kehittää liiketoimintaa. Näistä mahdollisuuksista kerron lisää tulevien viikkojen aikana. Syksymmällä valmistuvassa tutkimuksessani tarjoan sitten mm. parhaat palat haastatteluista ja ison määrän tutkimustietoa vastuullisen liiketoiminnan kannattavuudesta. Malttamattomat voivat lukea palasia jo täältä ja täältä.

#kestävä yritystoiminta